دانلود آهنگ تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت آرش قدیمی

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت آرش قدیمی

با ما باشید با 💕 دانلود اهنگ با تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت راز عاشقانه ای دارم با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | TV HMH RAZ KHHAB RYKHTH DR CHSHM SYAHT With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusiCap.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🎚💕

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🎚💕

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🎚💕

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🎚💕

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🎚💕

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🎚💕

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🎚💕

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🎚💕

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🎚💕

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🎚💕

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🎚💕

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🎚💕

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🎚💕

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🎚💕

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🎚💕

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🎚💕

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🎚💕

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🎚💕

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🎚💕

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🎚💕

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🎚💕

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🎚💕

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🎚💕

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🎚💕

🎚💕

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🎚💕

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🎚💕

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🎚💕

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🎚💕

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🎚💕

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🎚💕

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🎚💕

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🎚💕

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🎚💕

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🎚💕

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🎚💕

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🎚💕

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🎚💕

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🎚💕

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🎚💕

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🎚💕

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🎚💕

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🎚💕

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🎚💕

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🎚💕

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🎚💕

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🎚💕

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🎚💕

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🎚💕

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🎚💕

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🎚💕

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🎚💕

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🎚💕

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🎚💕

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🎚💕

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🎚💕

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🎚💕

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🎚💕

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🎚💕

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🎚💕

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🎚💕

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🎚💕

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🎚💕

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🎚💕

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🎚💕

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🎚💕

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🎚💕

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🎚💕

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🎚💕

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🎚💕

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🎚💕

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🎚💕

🎚💕

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🎚💕

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🎚💕

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🎚💕

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🎚💕

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🎚💕

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🎚💕

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🎚💕

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🎚💕

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🎚💕

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🎚💕

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🎚💕

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🎚💕

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🎚💕

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🎚💕

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🎚💕

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🎚💕

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🎚💕

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🎚💕

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🎚💕

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🎚💕

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🎚💕

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🎚💕

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🎚💕

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند