دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

چهارشنبه - 9 نوامبر 2022
دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه کپ موزیک 🎝 دانلود اهنگ ناله عشق است و آتش میزند با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | NALH ASHGH AST V ATSH MYZND With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusiCap.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎝✌

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝✌

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝✌

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

🎝✌

🎝✌

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎝✌

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝✌

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝✌

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝✌

ناله عشق است و آتش میزند

🎝✌

🎝✌

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند